ThaiPBS Logo

แท็ก: ติดตามนโยบาย

นโยบายภาคการเมือง

นโยบายพลังงาน

 • เริ่มนโยบาย
 • วางแผน
 • ดำเนินงาน
 • ตรวจสอบ
 • ประเมินผล

ความสำเร็จของนโยบาย

แผนพลังงานแห่งชาติ
ประเทศไทยจะเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2065
จัดทำแผนพลังงาน
รับฟังความคิดเห็นและจัดทำ 5 แผนย่อยพลังงาน

นโยบายยาเสพติดแนวใหม่

 • เริ่มนโยบาย
 • วางแผน
 • ดำเนินงาน
 • ตรวจสอบ
 • ประเมินผล

ความสำเร็จของนโยบาย

สัดส่วนของผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต่อประชากร
ผูู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่เกิน 8 คน ต่อประชากร 1,000 คน
ร้อยละของคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดลดลง
คดีอาชญากรรม ที่มีผู้กระทำความผิด เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดลดลงอย่างต่อเนื่อง

นโยบายการเงิน (Monetary Policy)

 • เริ่มนโยบาย
 • วางแผน
 • ดำเนินงาน
 • ตรวจสอบ
 • ประเมินผล

ความสำเร็จของนโยบาย

ข้อตกลงและรายงานผลของนโยบาย
กระทรวงการคลังและธปท.จะหารือร่วมกันเป็นประจำ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย และเพื่อดำเนินนโยบายการคลังและนโยบายการเงินเป็นไปในทิศทางที่สอดประสานกัน

เลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.)

 • เริ่มนโยบาย
 • วางแผน
 • ดำเนินงาน
 • ตรวจสอบ
 • ประเมินผล

ความสำเร็จของนโยบาย

การเลือกสว.
เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ 2560 แต่เป็นการเลือกกันเองระหว่างผู้สมัคร
การเลือกสว.ระดับอำเภอ
การเลือกรอบที่ 1 เลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน ผู้ได้คะแนนสูงสุด 1-5 จะเข้าไปเลือกรอบที่ 2 โดยเลือกในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน โดยผู้ได้รับ 3 อันดับแรกจะเป็นผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ

บทความ/บทวิเคราะห์

รู้จัก Business Ready (B-READY) ใช้แทน Doing Business

รู้จัก Business Ready (B-READY) ใช้แทน Doing Business

Business Ready (B-READY) ดัชนีวัดความยากง่ายของการทำธุรกิจตัวใหม่กำลังจะเริ่มมีการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการน่าลงทุนของแต่ละประเทศ โดยเป็นดัชนีตัวใหม่ที่ธนาคารโลกใช้เวลาพัฒนามาหลายปี เพื่อทดแทน Doing Business ที่เผชิญกับปัญหาความโปร่งใสเสียเอง ทำให้ต้องหาวิธีการจัดอันดับใหม่
“ภาษีความหวาน”ล้มเหลว คนยังบริโภคน้ำตาลสูง-ของแพง

“ภาษีความหวาน”ล้มเหลว คนยังบริโภคน้ำตาลสูง-ของแพง

รัฐบาลมีนโยบายเก็บภาษีความหวาน หวังให้คนไทยบริโภคน้ำตาลน้อยลง และรักษาสุขภาพมากขึ้น แต่คนไทยยังนิยมบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง กลับทำให้ผู้ผลิตเครื่องดื่มมีต้นทุนสูงขึ้น และผลักภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากภาษีไปที่ผู้บริโภค ด้วยการเพิ่มราคาสินค้า
ฟ้องศาลปกครอง”คุ้มครอง” ช่องทางทุนบุกรุกพื้นที่ป่า

ฟ้องศาลปกครอง”คุ้มครอง” ช่องทางทุนบุกรุกพื้นที่ป่า

ประเด็นความขัดแย้งการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทเข้าไปก่อสร้างกันได้อย่างไร จนเกิดการบุกรุกโดยรอบพื้นที่ ซึ่งจากการประชุมบอร์ดอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 พบว่าผู้ประกอบการใช้วิธียื่นศาลปกครองขอคุ้มครองชั่วคราว
เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์และศักยภาพชุมชน สู่นโยบาย “ซอฟต์พาวเวอร์”

เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์และศักยภาพชุมชน สู่นโยบาย “ซอฟต์พาวเวอร์”

เมื่อต้นทุนทางวัฒนธรรมของคนในชุมชนจาก “ภูเขา” ทอดยาวถึง “ทะเล” ตั้งแต่เหนือจรดใต้ เดินทางเข้าสู่ใจกลางเมือง เพื่อนำเสนอศักยภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลาย พร้อมเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนและหาทางเชื่อมต่อเข้ากับแนวทางของ 11 อุตสาหกรรม นำมาสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายในการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์
ระเบิดเวลาประชากร: เกิดน้อย แก่มาก

ระเบิดเวลาประชากร: เกิดน้อย แก่มาก

อัตราการเกิดของไทยลดลงเรื่อย ๆ ทำให้จำนวนการเกิดของเด็กลดน้อยลง แต่ผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายสำคัญทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม ในอนาคต หากไม่มีมาตรการรองรับอย่างจริงจัง
มหากาพย์ครึ่งศตวรรษ ปัญหาที่ดินอุทยานแห่งชาติทับลาน

มหากาพย์ครึ่งศตวรรษ ปัญหาที่ดินอุทยานแห่งชาติทับลาน

ปัญหาที่ดินบริเวณอุทยานแห่งชาติทับลาน เป็นประเด็นที่มีมานานกว่าครึ่งศวรรษ นับตั้งแต่มีการประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ แม้ว่าบางส่วนจะสามารถแก้ปัญหาไปได้ แต่ก็มีบางส่วนที่ยากต่อการแก้ไขเพราะเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่ารายใหม่ และเป็นกลุ่มทุนที่มีอิทธิพลทางการเมืองที่มีการบุกรุกต่อเนื่องรอบพื้นที่อุทยาน
ตั้งเป้า 3 ปี ความพึงพอใจ-ขีดแข่งขันภาครัฐเพิ่ม

ตั้งเป้า 3 ปี ความพึงพอใจ-ขีดแข่งขันภาครัฐเพิ่ม

ครม.ไฟเขียวยุทธศาสตร์พัฒนาระบบราชการ 3 ปี เดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัล ตั้งเป้าความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGDI) ไม่ต่ำกว่าอันดับที่ 40 ของโลก และมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 0.82 (คะแนนเต็ม 1) และอันดับIMD ไม่ต่ำกว่า 20
กางแผนแลนด์บริดจ์ เริ่มก่อสร้างเฟสแรกปลายปี 69

กางแผนแลนด์บริดจ์ เริ่มก่อสร้างเฟสแรกปลายปี 69

เปิดโรดแมปโครงการแลนด์บริดจ์ เชื่อมอ่าวไทย-อันดามัน คาดว่าในปี 2568 กระบวนการออกแบบและประกาศคัดเลือกเอกชนผู้สนใจลงทุนจะเสร็จสิ้น และเสนอครม.เพื่อดำเนินการได้ในกลางปี 2569 โดยจะเริ่มก่อสร้างเฟสแรกในไตรมาส 3 ปี 2569
คนไทย 40 ล้านเป็น”ผู้มีงานทำ” ทำอะไรและอยู่ที่ไหน

คนไทย 40 ล้านเป็น”ผู้มีงานทำ” ทำอะไรและอยู่ที่ไหน

สถิติตัวเลขผู้มีงานทำของคนไทยราว 40 ล้านคน แต่เมื่อจำแนกออกมา จะพบว่าส่วนใหญ่ ทั้งนายจ้างและลูกจ้างกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มการค้า บริการและท่องเที่ยว จึงไม่น่าแปลกใจที่เศรษฐกิจไทยจะมีความอ่อนไหวอย่างมากจากสถานการณ์ภายนอกและภาคในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น
ประกันสังคม ม. 40 มีแต่บำเหน็จ ไม่มีบำนาญ

ประกันสังคม ม. 40 มีแต่บำเหน็จ ไม่มีบำนาญ

เช็กสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 สำหรับแรงงานนอกระบบ หรือคนทำงานอิสระ ขึ้นกับอัตราการเลือกจ่าย โดยสูงสุดได้สิทธิประโชยน์ 5 ด้าน คือ เจ็บป่วยหรือประสบอันตราย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร แต่เมื่อชราภาพอายุครบ 60 ปี ไม่มีแบบบำนาญ ได้รับเป็นบำเหน็จก้อนเดียว
ตัดอ้อยสดแลกคาร์บอนด์เครดิต จูงใจงดเผาไร่ลดPM 2.5

ตัดอ้อยสดแลกคาร์บอนด์เครดิต จูงใจงดเผาไร่ลดPM 2.5

แม้รัฐบาลส่งเสริมตัดอ้อยสด เพื่อลดการเผาก่อฝุ่น PM 2.5 แต่ก็ยังลดไม่ได้ทั้งหมด ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเสนอตัดอ้อยสดแลกเป็นคาร์บอนด์เครดิต เพื่อจูงใจและเพิ่มรายได้เกษตรกร
ไทยต้องขึ้นภาษี เลี่ยงวิกฤตการคลัง

ไทยต้องขึ้นภาษี เลี่ยงวิกฤตการคลัง

ธนาคารโลกแนะไทยต้องขึ้นภาษี ลดความเสี่ยงทางการคลัง คาดปี 68 หนี้สาธารณะไทยจะสูงขึ้นที่ 64.6% ต่อจีดีพี รัฐบาลจะเผชิญแรงกดดันด้านรายจ่ายสูงขึ้นจากสังคมสูงวัย และขยายการการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ธนาคารโลกแนะต้องรื้อใหญ่ กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

ธนาคารโลกแนะต้องรื้อใหญ่ กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

ธนาคารโลกชี้การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ต้องดำเนินอย่างจริงจัง ในระดับ "เปลี่ยนกระบวนทัศน์" เพื่อปลดล็อคศักยภาพการเติบโตของเมืองรอง และช่วยหนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ระบุกรุงเทพฯกลายเป็น "เมืองโตเดี่ยว" ที่เติบโตมากที่สุดเมืองหนึ่งของโลก จนรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ไหว
“รอว์พาวเวอร์” ยกระดับสินค้าชุมชนหนุนซอฟต์พาวเวอร์

“รอว์พาวเวอร์” ยกระดับสินค้าชุมชนหนุนซอฟต์พาวเวอร์

ซอฟต์พาวเวอร์ เป็นนโยบายที่รัฐบาลต้องการผลักดันสินค้า และวัฒนธรรมต่าง ๆ ของไทย ให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไปสู่สายตาชาวโลก ผ่านการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม แต่ชาวบ้านและกลุ่มชนชาติพันธุ์ทั่วทุกมุมของไทย ก็สามารถช่วยสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ได้ ด้วยการพัฒนาสินค้าท้องถิ่น หรือ “รอว์พาวเวอร์”
นับถอยหลังดึงกัญชา กลับเข้าบัญชียาเสพติด

นับถอยหลังดึงกัญชา กลับเข้าบัญชียาเสพติด

กระทรวงสาธารณสุขยุค "สมศักดิ์ เทพสุทิน" มีความมั่นใจการนำ "กัญชา" กลับเข้าสู่บัญชียาเสพติดอีกครั้ง หลังมีการใช้นโยบายกัญชาเสรีกว่าหนึ่งปี เนื่องจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศควบคุมกัญชา มีผู้แสงความเห็นมากเป็นประวัติการกว่าแสนครั้ง เกือบ 80% เห็นด้วยกับการนำกัญหากลับมาบัญชียาเสพติดอีกครั้ง
27 ปีลอยตัวค่าเงินบาท โจทย์เศรษฐกิจยิ่งยุ่งยาก

27 ปีลอยตัวค่าเงินบาท โจทย์เศรษฐกิจยิ่งยุ่งยาก

วิกฤตต้มยำกุ้ง นำไปสู่ลอยตัวค่าเงินบาท 2 ก.ค. 2540 แม้ว่าคนไทยจำนวนมากจะลืมไปแล้วถึงวิกฤตครั้งใหญ่ แต่บาดแผลที่เกิดขึ้นยังปรากฏให้เห็นในสังคม ในโอกาสครบรอบ 27 ปี จึงเป็นโอกาสที่จะกลับมาทบทวนบทเรียน แม้ว่าปัญหาและความซับซ้อนของระบบเศรษฐกิจจะเปลี่ยนต่างไปอย่างสิ้นเชิง
เศรษฐกิจไทยเสี่ยงวิกฤตใหญ่ แต่การเมืองมุ่งแก้ระยะสั้น

เศรษฐกิจไทยเสี่ยงวิกฤตใหญ่ แต่การเมืองมุ่งแก้ระยะสั้น

นักเศรษฐศาสตร์มองเศรษฐกิจไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่วิกฤตมากขึ้นเรื่อย ๆ จากปัญหาการเมืองและระบบราชการปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เรียกร้องให้มีการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่จากระดับนโยบาย อย่ามุ่งแต่นโยบายระยะสั้น หวังคะแนนนิยมทางการเมือง
สัญญาณเตือนวิกฤตคลัง ย้อน 10 ปี รายได้ลด-หนี้มีแต่เพิ่ม

สัญญาณเตือนวิกฤตคลัง ย้อน 10 ปี รายได้ลด-หนี้มีแต่เพิ่ม

สัญญาณเตือนวิกฤตทางการคลัง ย้อนดูการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลลดลงต่อเนื่องในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา ท่ามกลางรายจ่ายประจำที่เพิ่มมากขึ้นจากสวัสดิการข้าราชการและสังคมสูงอายุ กำลังเสี่ยงกลายเป็นวิกฤตการคลังครั้งใหญ่ของไทยในอนาคตอันใกล้
ย้อนรอยซอฟต์พาวเวอร์ กับ 11 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

ย้อนรอยซอฟต์พาวเวอร์ กับ 11 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

เปิดเหตุผลที่นโยบายพาวเวอร์แห่งชาติ ใช้อุตสาหกรรมหลัก 11 สาขา เป็นตัวขับเคลื่อนหลักผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไปสู่ต่างประเทศ ยกระดับทักษะแรงงาน และพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้หลุดพ้นกำดักรายได้ปานกลาง
เปิดยุทธศาสตร์-กลไกขับเคลื่อน ซอฟต์พาวเวอร์

เปิดยุทธศาสตร์-กลไกขับเคลื่อน ซอฟต์พาวเวอร์

“1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์” ความหวังไทยหลุดกับดักรายได้ปานกลาง

“1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์” ความหวังไทยหลุดกับดักรายได้ปานกลาง

1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์ (OFOS) หนึ่งในนโยบายขับเคลื่อนซอฟพาวเวอร์แห่งชาติ ผ่านการอบรมหลักสูตร 225 หลักสูตรของ 11 อุตสาหกรรมซอฟพาวเวอร์ รัฐบาลหวังยกระดับแรงงานไทยให้มีทักษะสูง หนุนเศรษฐกิจประเทศเติบโต และพาคนไทยหลุดกับดักรายได้ปานกลาง
เช็ก “หลักสูตร-วิธีลงทะเบียน” 1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์

เช็ก “หลักสูตร-วิธีลงทะเบียน” 1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์

รัฐบาลเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเรียนหลักสูตร “1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์” หรือ “OFOS” เพิ่มทักษะแรงงานในอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ 11 ด้าน เริ่มสมัคร 28 มิ.ย.นี้ สามารถดู 225 หลักสูตร และวิธีการลงทะเบียนได้ผ่านออนไลน์
ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม อีกโจทย์ใหญ่ซอฟต์พาวเวอร์

ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม อีกโจทย์ใหญ่ซอฟต์พาวเวอร์

ประธานคณะอนุกรรมฯด้านการท่องเที่ยว เผยกลยุทธ์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไทยให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายฉบับซอฟต์พาวเวอร์ กระจายนักท่องเที่ยวไปแหล่งอื่น ๆ ยกระดับสินค้าท้องถิ่นให้น่าดึงดูด ยอมรับแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมเป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้ายทายของไทย แนะรัฐเร่งฟื้นฟูร่วมกับภาคเอกชนไปสู่การพัฒนาท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
แผนซอฟต์พาวเวอร์ดันหนังสือไทยให้ติดใจต่างชาติ

แผนซอฟต์พาวเวอร์ดันหนังสือไทยให้ติดใจต่างชาติ

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านหนังสือ กางแผนผลักดันหนังสือไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ ผ่านการแปลหนังสือไทยส่งออกไปต่างประเทศ และตั้งสถาบันหนังสือแห่งชาติ เพื่อจัดการด้านความรู้
คนไทยเล่นเกมติดอันดับโลก แต่เม็ดเงินไปไม่ถึงนักพัฒนา

คนไทยเล่นเกมติดอันดับโลก แต่เม็ดเงินไปไม่ถึงนักพัฒนา

เกมไม่ใช่เรื่องของเด็กอีกต่อไป เพราะอุตสาหกรรมนี้สร้างมูลค่าในเศรษฐกิจมากถึง 3.8 หมื่นล้านบาท/ปี แต่รายได้กลับไปไม่ค่อยถึงผู้พัฒนาเกมไทย ถือเป็นโจทย์ใหญ่ในแผนการผลักดันเกมไปสู่ซอฟพาวเวอร์
อียูจับตาแก้กฎหมายประมงไทย ยันกระทบเจรจา FTA

อียูจับตาแก้กฎหมายประมงไทย ยันกระทบเจรจา FTA

คณะกรรมาธิการยุโรป โต้สภาที่ปรึกษาตลาดแห่งสหภาพยุโรป ยืนยันสหภาพยุโรปไม่ได้นิ่งนอนใจเฝ้าจับตาการแก้ไขกฎหมายการประมงอย่างใกล้ชิด ย้ำหากเป็นไปในทิศทางที่แย่ลงจะส่งผลกระทบ FTA
โรงไฟฟ้าพลังน้ำกับความหมกเม็ดของ “พลังงานสะอาด” ในร่างแผน PDP2024

โรงไฟฟ้าพลังน้ำกับความหมกเม็ดของ “พลังงานสะอาด” ในร่างแผน PDP2024

หลังจากที่รอคอยกันมานานถึง 6 ปี ในที่สุด ในเดือนมิถุนายน 2567 “แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ” ฉบับใหม่หรือ PDP2024 ที่เป็นหนึ่งในห้าแผนของแผนพลังงานชาติหรือ National Energy Plan: NEP (ซึ่งประกอบด้วยห้าแผนคือ Gas Plan, Oil Plan, AEDP, EEP, and PDP) ก็กำลังจะคลอดออกมาบังคับใช้จริงภายในปี พ.ศ. 2567
คิกออฟซอฟต์พาวเวอร์ ดันเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่

คิกออฟซอฟต์พาวเวอร์ ดันเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่

"ซอฟต์พาวเวอร์" ได้เวลาคิกออฟ หลังเตรียมการมานานกว่า 8 เดือน รัฐบาลจัดงานใหญ่ "THACCA SPLASH" โชว์ศักยภาพเศรษฐกิจสร้างสรรค์เต็มพิกัด พร้อมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนกว่า 200 หลักสูตร เพื่อพัฒนาคนป้อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หวังผลักดันให้ประเทศพ้นกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
กลไกคาร์บอนเครดิตร่วม ระหว่างรัฐบาลไทย-ญี่ปุ่น

กลไกคาร์บอนเครดิตร่วม ระหว่างรัฐบาลไทย-ญี่ปุ่น

ครม.ไฟเขียวร่างบันทึกว่าด้วย "กลไกเครดิตร่วม" ระหว่างรัฐบาลไทย-ญี่ปุ่น หลังดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 โดยไทยได้รับการสนับสนุนทางการเงิน ในขณะที่ต้องโอนคาร์บอนเครดิตให้กับญี่ปุ่น 50%
ไทยต้องลดใช้ก๊าซ มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

ไทยต้องลดใช้ก๊าซ มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

ประเทศไทยเดินหน้ามุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยลดจัดหาเชื้อเพลิงฟอสซิลในแผน PDP 2024 หันมากเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น ผู้เชี่ยวชาญชี้ก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจะต้องลดลงเหลือน้อยกว่า 20% ในค.ศ. 2050 หรือ พ.ศ 2593
นายกฯแถลงงบปี 68 วงเงิน 3.75 ล้านล้านบาท หวังฟื้นเศรษฐกิจ

นายกฯแถลงงบปี 68 วงเงิน 3.75 ล้านล้านบาท หวังฟื้นเศรษฐกิจ

นายกรัฐมนตรี แถลงงบประมาณปี 68 เสนอต่อสภาฯ 3.75 ล้านล้านบาท กู้ขาดดุลเพิ่มอีก 8.65 แสนล้านบาท มีเป้าหมายให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพ ยันฐานะการเงินการคลังยังแข็งแกร่ง หนี้สาธารณะแตะ 63.37% ใกล้กรอบเพดานมากขึ้น
เพิ่มค่าครองชีพข้าราชการ-ลูกจ้าง-ทหาร วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี

เพิ่มค่าครองชีพข้าราชการ-ลูกจ้าง-ทหาร วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี

ครม.เห็นชอบสนับสนุนเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และทหารประจำการ มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 พ.ค. 2567 คาดใช้งบประมาณ 2,400 ล้านบาทต่อปี
30บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรใบเดียว เพิ่มเป็น 42 จังหวัด

30บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรใบเดียว เพิ่มเป็น 42 จังหวัด

30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว เพิ่มพื้นที่บริการเป็น 42 จังหวัด จากที่เริ่มต้นเพียง 4 จังหวัดเมื่อปลายปีที่ผ่านมา โดยรอบนี้ สามารถใช้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แล้ว
พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ปลดล็อกที่อยู่อาศัย LGBTQIAN+

พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ปลดล็อกที่อยู่อาศัย LGBTQIAN+

กฎหมายสมรสเท่าเทียม เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในเรื่องความเสมอภาคทางเพศในสังคมไทย หลังมีการต่อสู้เรียกร้องมายาวนาน ถือเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะเปิดโอกาสให้คู่รัก LGBTQIAN+ สมรสกันได้อย่างถูกกฎหมาย
ตลาดแรงงานยุคใหม่ ทักษะภาษาอังกฤษต้องการสูงสุด

ตลาดแรงงานยุคใหม่ ทักษะภาษาอังกฤษต้องการสูงสุด

ทีดีอาร์ไอ เปิดผลวิเคราะห์การสมัครงานออนไลน์ในไทยผ่านบิ๊กดาต้า ไตรมาส 1 ปี 67 พบทักษะภาษาอังกฤษเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานมากที่สุด สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับภายนอกแนบแน่นขึ้นและต้องพึ่งพาตลาดภายนอกมากยิ่งขึ้น
นโยบายซอฟต์พาวเวอร์ ต้องเป็นมากกว่าเรื่องเศรษฐกิจ

นโยบายซอฟต์พาวเวอร์ ต้องเป็นมากกว่าเรื่องเศรษฐกิจ

ในต่างประเทศมีการทำซอฟพาวเวอร์อย่างจริงจังมาตั้งแต่ยุคสงครามโลก และก่อตั้งประเทศ ซึ่งอาจเป็นตัวอย่างให้ไทยในการขับเคลื่อนซอฟพาวเวอร์ที่ถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่กำลังผลักดันอย่างเต็มที่ แต่อาจผิดทาง และกำลังเสียงบประมาณอย่างสูญเปล่า
ฐานะการคลังเสี่ยงสูง รายจ่ายรัฐเพิ่มจากสังคมสูงอายุ

ฐานะการคลังเสี่ยงสูง รายจ่ายรัฐเพิ่มจากสังคมสูงอายุ

ประชากรสูงวัยมีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ก่อนจะเข้าสู่สังคมสูงวัยขั้นสุดยอดในอีก 5 ปีข้างหน้า รัฐบาลต้องเร่งหามาตรการรับมืออย่างจริงจัง เพราะรายได้ภาครัฐกำลังลดลงจากวัยคนทำงานลดลง ขณะที่รายง่ายด้านสวัสดิการที่รัฐจัดหาให้ต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นอย่างมาก
แผน “ยุทธศาสตร์ข้อมูลไทย” ประชาชนเข้าถึงข้อมูลรัฐในแพลตฟอร์มเดียว

แผน “ยุทธศาสตร์ข้อมูลไทย” ประชาชนเข้าถึงข้อมูลรัฐในแพลตฟอร์มเดียว

ก้าวต่อไปของไทยไปสู่รัฐบาลดิจิทัล จำเป็นต้องจัดระเบียบข้อมูลมหาศาลของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงข้อมูลกับเอกชน เปิดเป็นสาธารณะให้ทุกคนเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งจะช่วยพัฒนาด้านต่าง ๆ ของประเทศ ผ่านแผนยุทธศาสตร์ข้อมูลประเทศไทยระยะ 5 ปี
กนง.เพิ่มน้ำหนักคงดอกเบึ้ย มีมติ 6 ต่อ 1

กนง.เพิ่มน้ำหนักคงดอกเบึ้ย มีมติ 6 ต่อ 1

กนง.คงดอกเบี้ยในระดับสูงต่อเรื่อง 2.5% ต่อปี แต่รอบนี้คณะกรรมการฯเห็นต่างแค่ 1 เสียง ซึ่งส่วนใหญ่มองเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้ดี ส่วนเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมาจากปัจจัยชั่วคราวคาดสิ้นปี 67 ยังอยู่ในกรอบเป้าหมาย
อย่ามองรถยนต์อีวีแค่พลังงานถูก แต่ต้องดูค่าใช้จ่ายแฝง

อย่ามองรถยนต์อีวีแค่พลังงานถูก แต่ต้องดูค่าใช้จ่ายแฝง

รถยนต์อีวีใช้พลังงานจากไฟฟ้าที่มีราคาถูกกว่าน้ำมัน ทำให้ได้รับความนิยมเป็นวงกว้างทั่วโลก แต่การตัดสินใจซื้อรถอีวีควรมองหลาย ๆ ด้าน เพราะมีต้นทุนแฝง ที่จะเป็นภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้รถในอนาคต
รู้จัก SET Carbon ส่องบจ.ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

รู้จัก SET Carbon ส่องบจ.ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ท่ามกลางอุณหภูมิโลกที่เริ่มเดือดมากขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนา SET Carbon ระบบเปิดเผยข้อมูลการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัทจดทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวกนักลงทุน และหน่วยงานต่าง ๆ
Fast Fashion เรื่องใกล้ตัว มหันตภัยต่อสิ่งแวดล้อม

Fast Fashion เรื่องใกล้ตัว มหันตภัยต่อสิ่งแวดล้อม

การผลิตเสื้อก็มีส่วนทำลายธรรมชาติ พบปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในสัดส่วน 6-8% ของทั้งโลก จากกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และคาดว่าการเจริญเติบโตของฟาสแฟชั่น จะมีเสื้อผ้าถูกทิ้ง 134 ล้านตันต่อปีภายในสิ้นทศวรรษนี้
คาดกนง.ตรึงดอกเบี้ย 2.50% ถึงสิ้นปี 67

คาดกนง.ตรึงดอกเบี้ย 2.50% ถึงสิ้นปี 67

แม้ว่ากนง.จะเผชิญกับแรงกดดันจากรัฐบาลให้ลดดอกเบี้ยนโยบาย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่สำนักวิจัยกรุงศรีคาดการณ์ กนง.จะไม่ลดดอกเบี้ยในช่วงที่เหลือของปี 67 หลังเศรษฐกิจไทยแนวโน้มเติบโตกว่าที่คาดการณ์ไว้ และเงินเฟ้อเริ่มกลับมาเป็นบวกขยับเข้ากรอบเป้าหมาย
กัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพ : ทางออก ทางเลือก หรือ ทางตัน?

กัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพ : ทางออก ทางเลือก หรือ ทางตัน?

กู้ชนเพดาน ปรับงบปี 67 หนุนแจกดิจิทัลวอลเล็ต

กู้ชนเพดาน ปรับงบปี 67 หนุนแจกดิจิทัลวอลเล็ต

ครม.เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมงบปี 67 วงเงิน 122,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ดันงบประมาณขาดดุลเพิ่มขึ้นเป็น 805,000 ล้านบาท เหลือวงเงินกู้ได้เพียงหมื่นล้าน เกือบติดเพดาน
กระบวนการยุติธรรม “เรื่องใหญ่” แก้ทุจริต

กระบวนการยุติธรรม “เรื่องใหญ่” แก้ทุจริต

เปิดรายงานวิเคราะห์ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของสำนักงานป.ป.ท. ในปี 2566 พบค่าดัชนีแย่ลง อาจมาจากสังคมสงสัยการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ พร้อมข้อเสนอแก้ไขกระบวนการยุติธรรมให้มีความโปร่งใส และให้ประชาชนเข้าถึงได้
เช็กเงื่อนไข-ผู้ได้สิทธิ ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

เช็กเงื่อนไข-ผู้ได้สิทธิ ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

มาอีกแล้ว ลดหย่อนภาษีกระตุ้นท่องเที่ยวเมืองรอง รัฐบาลออก 2 มาตรการทางภาษีให้กับเอกชน และนักท่องเที่ยวชาวไทย เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงโลว์ซีซัน คาดทำให้รัฐสูญรายได้ราว 1,781 ล้านบาท
รู้จัก “คาร์บอนเครดิต” จูงใจเอกชนร่วมลดโลกเดือด

รู้จัก “คาร์บอนเครดิต” จูงใจเอกชนร่วมลดโลกเดือด

ทำความรู้จัก คาร์บอนเครดิต กลไกที่จะดึงภาคเอกชนร่วมให้ปรับเปลี่ยนการดำเนินธุกิจที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อบรรเทาสภาวะโลกร้อนให้ดีขึ้นในอนาคต
ทำโครงการคาร์บอนเครดิตไทย ต้องลงทุนอะไรบ้าง

ทำโครงการคาร์บอนเครดิตไทย ต้องลงทุนอะไรบ้าง

คาร์บอนเครดิตสามารถนำไปซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ อาจสร้างรายได้และกำไรให้กับธุรกิจ แต่การสะสมคาร์บอนเครดิตจะต้องมาจากโครงการคาร์บอนเครดิตที่ได้รับการรับรองจาก T-VER โดยจะมีต้นทุนในการดำเนินการ ประเมิน และรับรองคาร์บอนเครดิต
ธปท.มองเศรษฐกิจไทยฟื้นไม่ทั่ว กระจุกตัวแค่เมืองท่องเที่ยว

ธปท.มองเศรษฐกิจไทยฟื้นไม่ทั่ว กระจุกตัวแค่เมืองท่องเที่ยว

แบงก์ชาติ เตรียมปรับประมาณการจีดีพี คาดเศรษฐกิจไทยเติบโตต่อเนื่องจากเครื่องยนต์ท่องเที่ยวเป็นหลัก แต่อาจฟื้นตัวแบบไม่ทั่วถึง พร้อมจับตาเงินเฟ้อใกล้ชิดหลังพลิกบวกครั้งแรกในรอบ 6 เดือน เชื่อใกล้ขยับเข้ากรอบล่างของเป้าหมาย 1-3%
ปรากฏการณ์ครอบครัว “แซนด์วิช เจเนอเรชั่น”

ปรากฏการณ์ครอบครัว “แซนด์วิช เจเนอเรชั่น”

"แซนด์วิช เจเนอเรชั่น" เป็นปรากฏการณ์สังคมยุคใหม่ ที่มีคนหนึ่งในครอบครัว ต้องรับผิดชอบและดูแล ทั้งลูกและผู้สูงอายุ คาดครอบครัวคนไทยเกือบ 4 ล้านครอบครัวเจอปัญหานี้ ส่วนมากเป็นแรงงานนอกระบบ การศึกต่ำ และรายได้น้อย ทำให้ฐานการเงินมีความเปราะบางและสุขภาพย่ำแย่จากการทำงานหนักขึ้น
ไทยเสี่ยงเผชิญ “ภัยแล้งสลับน้ำท่วม”รุนแรง ฉุดเศรษฐกิจประเทศ

ไทยเสี่ยงเผชิญ “ภัยแล้งสลับน้ำท่วม”รุนแรง ฉุดเศรษฐกิจประเทศ

ไทยเสี่ยงเจอภัยแล้งสลับกับน้ำท่วมฉับพลันที่รุนแรงมากขึ้นในแต่ละปี เนื่องจากวิกฤตสภาพอากาศสุดขั้ว นักวิจัยวิจัยเศรษฐกิจป๋วยฯ ชี้จะกระทบเศรษฐกิจไทยในทุกภาคส่วนตั้งแต่รากหญ้าไปจนถึงระดับบน เตือนทุกฝ่ายร่วมกันลดปล่อยก๊าศเรือนกระจก และปรับตัวเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ธุรกิจไทยต้องเร่งปรับตัว เดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero

ธุรกิจไทยต้องเร่งปรับตัว เดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero

ธปท.ชี้ไทยต้องเริ่มปรับตัวภาคธุรกิจให้ลดก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ป้องกันตกขบวนการค้าโลก พร้อมให้สถาบันการเงินพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อสีเขียวให้ครอบคลุมธุรกิจ SMEs ที่ถือเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจ
ดิจิทัลวอลเล็ต ดันหนี้สาธารณะพุ่ง

ดิจิทัลวอลเล็ต ดันหนี้สาธารณะพุ่ง

ดิจิทัลวอลเล็ต ทำให้รัฐบาลทบทวนแผนการคลังระยะปานกลางครั้งที่ 2 หลังหันมาใช้งบประมาณดำเนินโครงการแทนออกพระราชบัญญัติกู้เงิน ส่งผลให้หนี้สาธารณะขยับขึ้นในปีนี้ ทะลุ 65% ของจีดีพี และคาดว่าในปี 2571 จะเพิ่มเป็น 68.6% ของจีดีพี
คนไทย 1 ใน 5 เป็นโสด กว่าครึ่งอาศัยอยู่ในกทม.

คนไทย 1 ใน 5 เป็นโสด กว่าครึ่งอาศัยอยู่ในกทม.

คาดคนไทยป่วยสุขภาพจิต มากกว่าผู้รับการรักษา 5 เท่า

คาดคนไทยป่วยสุขภาพจิต มากกว่าผู้รับการรักษา 5 เท่า

คนไทยมีแนวโน้มป่วยสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง มีผู้ป่วยรับการรักษา 2 ล้านคน แต่ผู้มีปัญหามากถึง 10 ล้านคน หรือกว่า 10% ของประชากร ทำให้มีผู้ไม่ได้รับการรักษาจำนวนมาก เผยผลสำรวจคนกรุง 7 ใน 10 หมดไฟทำงาน และสายด่วนกรมสุขภาพจิตกว่าครึ่งปรึกษาเรื่องความเครียด
ระบบคลาวด์ภาครัฐ กับความท้าทายสู่รัฐบาลดิจิทัล

ระบบคลาวด์ภาครัฐ กับความท้าทายสู่รัฐบาลดิจิทัล

ทีดีอาร์ไอ และ สดช. พบว่าหน่วยงานรัฐไทยมีแนวโน้มต้องการใช้ระบบคลาวด์มากขึ้นในอนาคต โดยเตรียมนำผลศึกษาแนวทางจัดทำระบบคลาวด์ภาครัฐเสนอต่อรัฐบาลที่กำลังเดินหน้าผลักดันให้ไทยเป็นรัฐบาลดิจิทัลผ่านนโยบาย Cloud First ในเวลาอันใกล้นี้
คาดกนง.ลดดอกเบี้ยปลายปี 67 รับเศรษฐกิจชะลอ

คาดกนง.ลดดอกเบี้ยปลายปี 67 รับเศรษฐกิจชะลอ

แรงกดดันให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)ลดดอกเบี้ย ดูเหมือนจะคลี่คลายลง หลังจากได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ ที่บอกว่า "พูดภาษาเดียวกัน"กับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แต่ก็คาดว่าในปลายปีนี้ กนง.อาจจะลดดอกเบี้ย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเป็นไปทิศทางเดียวกับแนวโน้มตลาดเงินโลก
บำเหน็จ-บำนาญประกันสังคม ม.33-ม.39 คิดอย่างไร?

บำเหน็จ-บำนาญประกันสังคม ม.33-ม.39 คิดอย่างไร?

ผู้ประกันตน กองทุนประกันสังคม มักจะสับสนเกี่ยวกับเงินบำเหน็จบำนาญที่จะได้รับ เนื่องจากปัจจุบัน มีทั้งผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 มักจะมีคำถามว่าหากลาออก หรือ ต้องออกจากการเป็นผู้ประกันตน จะได้รับบำเหน็จ หรือ บำนาญ และจะได้รับมากน้อยแค่ไหน
เตรียมรับสงครามการค้าสหรัฐ-จีน ไทยกระทบหนักสุดในอาเซียน

เตรียมรับสงครามการค้าสหรัฐ-จีน ไทยกระทบหนักสุดในอาเซียน

สหรัฐ-จีน เปิดสงครามการค้ารอบใหม่ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกยังรุนแรง คาดหากสหรัฐลดการนำเข้าจากจีน อาเซียนจะได้ประโยชน์ แต่ไทยได้ประโยชน์น้อยสุดในอาเซียน
8 อุทยานแห่งชาติ-พื้นที่สงวน เสี่ยงสูงจากแลนด์บริดจ์

8 อุทยานแห่งชาติ-พื้นที่สงวน เสี่ยงสูงจากแลนด์บริดจ์

สำรวจระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เสี่ยงสูงจากโครงการแลนด์บริดจ์ อาจกระทบต่อการยื่นขึ้นละเบียนเป็น "พื้นที่มรดกโลก แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน" ในพื้นที่รวมเกือบ 2 ล้านไร่
หนี้ครัวเรือนลด “ทางเทคนิค” ต่ำกว่า 91% จากจีดีพีโต

หนี้ครัวเรือนลด “ทางเทคนิค” ต่ำกว่า 91% จากจีดีพีโต

หนี้ครัวเรือนในไตรมาสแรกปีนี้จะปรับลดลงเล็กน้อยจากระดับ 91% เพราะจีดีพีขยายตัว แต่ปัญหายังคงอยู่ เพราะหากระดับที่ทำให้เศรษฐกิจยั่งยืนแล้ว สัดส่วนหนี้ครัวเรือนจะต้องไม่เกินระดับ 80% ของจีดีพี
กสม.เสนอกระจายอำนาจ คุมไฟป่าแก้ฝุ่นควันภาคเหนือ

กสม.เสนอกระจายอำนาจ คุมไฟป่าแก้ฝุ่นควันภาคเหนือ

คณะกรรมการสิทธิฯ เสนอรัฐบาลแก้ปัญหาไฟฟ่าและฝุ่นควันใน 8 จังหวัดภาคเหนือ ต้องกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นดูแล รวมถึงการจัดงบประมาณ พร้อมทบทวนนโยบายห้ามเผาเด็ดขาด ขณะเดียวกันต้องสร้างตัวชี้วัดให้ทุกหน่วยงานเห็นร่วมกันเพื่อนำไปปฏิบัติ
สภาพอากาศแปรปรวนจาก”เอนโซ่” ผลผลิตข้าวลดลง

สภาพอากาศแปรปรวนจาก”เอนโซ่” ผลผลิตข้าวลดลง

อุดหนุนพลังงานฉุดรายได้ หนี้สาธารณะแตะ 63.4%

อุดหนุนพลังงานฉุดรายได้ หนี้สาธารณะแตะ 63.4%

สศช.เผยฐานะการคลังไทยครึ่งปีงบประมาณ 67 รัฐเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 2.3% เหตุมาตรการลดภาษีน้ำมัน แต่ยังกู้เงินมากขึ้น หนุนหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 63.4% ขยับใกล้กรอบเพดาน
จาก”เอลนีโญ” สู่ “ลานีญา” จับตาสภาพอากาศช่วงเปลี่ยนผ่าน

จาก”เอลนีโญ” สู่ “ลานีญา” จับตาสภาพอากาศช่วงเปลี่ยนผ่าน

สภาพอากาศของประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่าน จากเอลนีโญ ไปสู่ลานีญา หรือเรียกว่า "เอนโซ่" คาดว่าสภาพอากาศยังร้อนกว่าค่าเฉลี่ยเมื่อครั้งเจอปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรง และอาจจะเผชิญกับน้ำท่วม จากปริมาณฝนมากกว่าปกติ
“สินค้า-บริการ”แพงขึ้น เมื่อค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท

“สินค้า-บริการ”แพงขึ้น เมื่อค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท

แม้ว่าค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาททั่วประเทศ ยังไม่มีความชัดเจน รอผลการศึกษาของคณะอนุกรรมการฯระดับจังหวัดเสนอมาแต่ละพื้นที่ แต่หากมีการปรับขึ้นจริง คาดว่าจะส่งผลให้ต้นทุนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น และเงินเฟ้อขยับขึ้นจากราคาสินค้าบริการปรับราคาตมต้นทุนค่าแรง
สำรวจสิ่งแวดล้อมจากแลนด์บริดจ์ “ทำลายแล้วเอาคืนไม่ได้”

สำรวจสิ่งแวดล้อมจากแลนด์บริดจ์ “ทำลายแล้วเอาคืนไม่ได้”

โครงการแลนด์บริดจ์ จำเป็นต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ในการก่อสร้างท่าเรือ และเส้นทางขนส่งทางบกเชื่อมทะเลฝั่งอันดามัน-อ่าวไทย ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางธรรมชาติไปอย่างถาวร มาดูกันว่าบริเวณไหนจะได้รับผลกระทบบ้าง
กติกาเลือกสว. แก้บล็อกโหวต-ได้คนคุณภาพจริงหรือ?

กติกาเลือกสว. แก้บล็อกโหวต-ได้คนคุณภาพจริงหรือ?

กติกาเลือกสว. แม้จะมีเจตนาเพื่อต้องการให้เกิดความอิสระและปลอดอิทธิพลพรรคการเมือง แต่กลับสร้างความสับสนและความไม่เชื่อมั่นต่อระบบเลือกตั้ง นักวิชาการไม่เชื่อสว.ใหม่เปลี่ยนบ้านเมืองได้ ด้านภาคประชาชนกังวลมีช่องโหว่เสี่ยงฮั้วกัน เปิดทางให้เทคะแนนโหวตเพื่อบล็อกคู่แข่ง
เครดิตไทย “มีเสถียรภาพ” จับตาบริหารหนี้สาธารณะ

เครดิตไทย “มีเสถียรภาพ” จับตาบริหารหนี้สาธารณะ

มูดี้ส์จัดอันดับความน่าเชื่อถือของไทยมี "เสถียรภาพ" แต่ยังกังวลการบริหารจัดการหนี้ แม้ไม่ห่วงเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ เช่นเดียวกับสถาบันการจัดอันดับอื่น ที่ประเมินว่าไทยยังไม่มีปัญหาการชำระหนี้ในระยะสั้น ท่ามกลางการขยายตัวเศรษฐกิจในเกณฑ์ต่ำ
โครงการแลนด์บริดจ์: 7 ประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชน

โครงการแลนด์บริดจ์: 7 ประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชน

มองอีกมุมของโครงการแลนด์บริดจ์ โครงการขนาดใหญ่พัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคใต้ หลังจากก่อนหน้านี้เจอคำถามเรื่องความเหมาะสมและคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ แต่ประเด็นที่ต้องถาม คือ ปัญหาสิทธินุษยชนที่กำลังที่ตามมา หากเกิดโครงการนี้จริง
ค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท : กระทบใคร-กระทบอย่างไร

ค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท : กระทบใคร-กระทบอย่างไร

ตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา หวังความเป็นเลิศ

ตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา หวังความเป็นเลิศ

รัฐบาลดันร่างกฎหมายใหม่ จัดตั้ง"กองทุนพัฒนาการอุดมศึกษา" หวังส่งงบให้กับมหาวิทยาลัยโดยตรง พัฒนา "ความเป็นเลิศ" ตามความต้องการของประเทศ มีงบประมาณและคณะกรรมการบริหารโดยเฉพาะ
เป็นไปได้แค่ไหน? ก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2065

เป็นไปได้แค่ไหน? ก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2065

ร่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่รัฐบาลไทยกำลังจะผลักดันออกมา อย่างน้อยคาดว่าจะเสนอครม.กลางปีนี้ คาดจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรมและการดำรงชีวิตของคนเราในชีวิตประจำวัน เพราะเราต่างมีราคาที่ต้องจ่าย หากต้องบรรเป้าหมายแก้ปัญหาโลกร้อน
รัฐบาลผวาใบเหลืองประมง ฟื้นคณะทำงานเจรจาอียู

รัฐบาลผวาใบเหลืองประมง ฟื้นคณะทำงานเจรจาอียู

รัฐบาลตั้งทีมทำงานร่วม ไทย–อียู เจรจาปัญหาประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU หลังยุิติบทบาทไปกว่าปีครึ่ง คาดเร่งเจรจาก่อนประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย-อียู หวั่นกระทบเจรจาเอฟทีเอ
นักเศรษฐศาสตร์แนะเพิ่มทักษะ แก้ปัญหารายได้แรงงาน

นักเศรษฐศาสตร์แนะเพิ่มทักษะ แก้ปัญหารายได้แรงงาน

นโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท ช่วยเพิ่มรายได้ลูกจ้างและลดความเหลื่อมล้ำ แม้ฟังดูดี แต่นักเศรษฐศาสตร์มองจากบทเรียนที่ผ่านมา ไม่ได้เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน แต่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แนะในระยะยาวต้องพัฒนาทักษะแรงงาน เพื่อดึงดูดงานที่มีมูลค่าสูงและเงินเดือนที่สูง
คำชี้แจงบอร์ดดิจิทัลแค่ 4 ประเด็น ต่อคำถามของป.ป.ช.

คำชี้แจงบอร์ดดิจิทัลแค่ 4 ประเด็น ต่อคำถามของป.ป.ช.

ครม.รับทราบผลการดำเนินการพิจารณา 4 ข้อของคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตตามข้อเสนอแนะของป.ป.ช. แต่ยังมีอีกหลายประเด็นยังไม่ได้พิจารณา
ไทยต้องเตรียมรับมือ สภาพอากาศสุดขั้ว

ไทยต้องเตรียมรับมือ สภาพอากาศสุดขั้ว

จากสภาพอากาศร้อนอบอ้าวในปีนี้ เป็นผลจากคลื่นความร้อนกระหน่ำเอเชียในหลายประเทศ จึงเป็นสัญญาณเตือนว่า "สภาพอากาศสุดขั้ว" ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ทั้งภัยแล้ง ไฟป่า น้ำท่วมและพายุ อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แต่คำถามก็คือ ไทยมีแผนรองรับเรื่องเหล่านี้แค่ไหน
คว่ำบาตรเมียนมาสะเทือนไทย เตรียมรับค่าไฟฟ้าแพง

คว่ำบาตรเมียนมาสะเทือนไทย เตรียมรับค่าไฟฟ้าแพง

การคว่ำบาตรเมียนมาของชาติตะวันตก กระทบต่อไทยในการซื้อก๊าซฯจากเมียนมาเพื่อนำมาผลิตไฟฟ้า เพราะต้องนำเข้าก๊าซฯจากที่อื่นมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้ต้นทุนผลิตไฟฟ้าแพงขึ้น รวมถึงการปรับขึ้นค่า Ft
จับตาสว.ชุดใหม่ มีอำนาจโหวตแก้รธน.-ตั้งองค์กรอิสระ

จับตาสว.ชุดใหม่ มีอำนาจโหวตแก้รธน.-ตั้งองค์กรอิสระ

การเลือกตั้ง สว.ชุดใหม่ของไทย เป็นเรื่องที่ควรจับตา หลัง ชุดเดิมยุคแต่งตั้งจาก คสช.ใกล้หมดวาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี ซึ่ง สว.มีอำนาจสูงสุด คือ โหวตแก้รัฐญธรรมนูญ และแต่งตั้งบุคคลในองค์กรตรวจสอบอิสระต่าง ๆ
โอกาสสร้างอากาศสะอาด หยุดเผา “ตอซังข้าวโพด”

โอกาสสร้างอากาศสะอาด หยุดเผา “ตอซังข้าวโพด”

ระหว่างชีวิตเรา กับฝุ่น PM 2.5 อะไรจะหายไปจากโลกนี้ก่อนกันแน่ ? คำถามใหญ่ท่ามกลางวิกฤตฝุ่นพิษที่ไทยกำลังเผชิญซ้ำ ๆ ทุกปี และต่างรู้ดีว่าสาเหตุมาจากไหน แต่การแก้ปัญหายังเหมือนพายเรือวนในอ่าง "กฎหมายอากาศสะอาด" เป็นหนึ่งความหวังสำคัญที่จะทำให้ปัญหานี้หมดไปได้ ผ่านกลไกระบบตรวจสอบย้อนกลับ
ประมงไทยยังเสี่ยงละเมิดสิทธิมนุษยชน

ประมงไทยยังเสี่ยงละเมิดสิทธิมนุษยชน

สหรัฐรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในไทย ระบุไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ขณะที่สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรมประมงยังมีความเสี่ยง จากการละเมิดและบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงอยู่ระหว่างการแก้กฎหมายที่รัฐบาลก่อนหน้านี้ออกมาเพื่อแก้ปัญหาการประมงผิดกฎหมาย ไร้การควบคุม หรือ IUU
นักวิจัยทีดีอาร์ไอหนุน ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท

นักวิจัยทีดีอาร์ไอหนุน ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท

นักวิจัยทีดีอาร์ไอมองค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท ควรปรับมานานแล้วตามค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น แนะรัฐบาลเข้มงวดบังคับใช้อย่างจริงจัง หวั่นผู้ประกอบการหลบเลี่ยง ขณะที่ตลาดแรงงานหลังโควิด-19 เริ่มเปลี่ยนไป แรงงานต้องพัฒนาทักษะ รองรับการใช้เทคโนโลยี
“เผา-บุกรุก”ป่า ผลพวงการพัฒนามุ่งแต่เม็ดเงิน

“เผา-บุกรุก”ป่า ผลพวงการพัฒนามุ่งแต่เม็ดเงิน

การบุกรุกและเผาป่า นับวันจะรุนแรงขึ้น โดยที่รัฐบาลไม่สามารถจัดการอะไรได้ นอกจากแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่ต้นตอการเผ่าป่า ทั้งเพื่อบุกรุกพัฒนาการท่องเที่ยวและปลูกข้าวโพดเพื่อส่งอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ล้วนแต่มาจากนโยบายของรัฐบาลเองที่มุ่งไปที่ "เม็ดเงิน" แต่ละเลยสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทย
เผาป่าในประเทศหนักมาก ความท้าทายใหม่รัฐบาลแก้ฝุ่นควัน

เผาป่าในประเทศหนักมาก ความท้าทายใหม่รัฐบาลแก้ฝุ่นควัน

ภาวะฝุ่น PM 2.5 กำลังเป็นปัญหาระดับชาติของประเทศไทย และเป็นโจทย์เร่งด่วนที่รัฐบาลต้องแก้ไข จากผลศึกษาในอดีตพบฝุ่นส่วนใหญ่เกิดจากการเผาป่าไม้ที่เพิ่มมากขึ้น และยังมีการเผาตลอดทั้งปี พบเดือน มี.ค. เผามากที่สุด ส่งผลกระทบปัญหาฝุ่นหนักขึ้นในเดือนเม.ย.
รายละเอียดความเห็นธปท. ดิจิทัลวอลเล็ต5แสนล้าน

รายละเอียดความเห็นธปท. ดิจิทัลวอลเล็ต5แสนล้าน

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ส่งหนังสือถึงรัฐบาล ให้ความเห็นต่อโครงการดิจิทัลวอลเล็ตใน 4 ประเด็น โดยหนังสือถึงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22เม.ย. ก่อนการประชุมครม.ในวันที่ 23 เม.ย. ซึ่งในมีหลายประเด็นที่เป็นความเห็นเพิ่มเติม หลังจากรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
อัปเดทดิจิทัลวอลเล็ต เงื่อนไข”ประชาชน-ร้านค้า”ที่มีสิทธิ

อัปเดทดิจิทัลวอลเล็ต เงื่อนไข”ประชาชน-ร้านค้า”ที่มีสิทธิ

ดิจิทัลวอลเล็ต หรือ โครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet มีการปรับหลายครั้งนับตั้งแต่ประกาศนโยบาย จนล่าสุดเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2567 นับว่าได้ข้อสรุปครั้งสุดท้ายจากการประชุมครม. โดยมีรายละเอียดออกมา ขณะที่รัฐบาลยืนยันประชาชนที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์จะได้ใช้ในไตรมาส 4 ปีนี้
ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ แก้กฎหมาย ทำประชามติ 3 ครั้ง

ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ แก้กฎหมาย ทำประชามติ 3 ครั้ง

รัฐบาลเดินหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ตามผลการศึกษาของคณะกรรมการฯ โดยมีการทำประชามติ 3 ครั้ง และให้มีการแก้ไขกฎหมายประชามติบางมาตรา
เปิดผลสำรวจสินค้ายอดฮิต จากดิจิทัลวอลเล็ตหมื่นบาท

เปิดผลสำรวจสินค้ายอดฮิต จากดิจิทัลวอลเล็ตหมื่นบาท

สำรวจความเห็นคนไทย หากได้รับเงินดิจิทัล 10,000 บาทจากรัฐบาล จะนำไปใช้จ่ายกับอะไร เลือกซื้อสินค้าที่ร้านประเภทไหน และมีวิธีบริหารเงินที่ได้มาอย่างไรบ้างให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ระดมเงินดิจิทัลวอลเล็ต อาจไม่ง่ายอย่างที่คิด

ระดมเงินดิจิทัลวอลเล็ต อาจไม่ง่ายอย่างที่คิด

การระดมเงินเพื่อใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต อาจไม่ง่าย เพราะสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ที่จะให้รัฐบาลกู้เงินมีจำกัด อีกทั้งกระทบการขายตราสารหนี้ของเอกชนจากปริมาณตราสารหนี้ของรัฐที่เพิ่มเข้ามาในตลาดมากขึ้น รวมถึงในช่วงที่อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ยังอยู่ในระดับสูงจะกดดันต้นทุนในการระดมทุน
บัตรทองยุคหลังโควิด บริการได้วันละล้านทรานแซกชัน

บัตรทองยุคหลังโควิด บริการได้วันละล้านทรานแซกชัน

โลกยุคหลังโควิดเปลี่ยนไปหลายด้าน แต่ผลด้านบวกเกิดขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาแก้ปัญหา สปสช.พัฒนาบริการสุขภาพวิถีใหม่ โดยใช้ระบบไอทีและเทคโนโลยีดิจิทัลบนคลาวด์กลางภาครัฐ “GDCC” ยกระดับบริการบัตรทองยุค "นิวนอร์มอล" รองรับบริการวันละ 1 ล้านทรานแซกชันต่อวันจากโรงพยาบาลและหน่วยบริการต่าง ๆ ทั่วประเทศ
เทรนด์รถอีวีมาแรง เขย่าอุตฯยานยนต์ไทยครั้งใหญ่

เทรนด์รถอีวีมาแรง เขย่าอุตฯยานยนต์ไทยครั้งใหญ่

นโยบายสนับสนุนให้ใช้รถยนต์อีวีของรัฐบาลไทย เปิดทางให้รถอีวีสัญชาติจีนทะลักเข้ามาขายในประเทศอย่างหนัก และกำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยแบบรุนแรงตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เนื่องจากฐานผลิตในประเทศยังเป็นรถสันดาป เอฟทีเอเอื้อรถอีวีจีนนำเข้าราคาถูก และไทยยังไม่มีแหล่งแร่สำคัญที่ใช้ผลิตแบตเตอรี่
มุมมองทีดีอาร์ไอ ขึ้นราคาดีเซลขั้นบันไดเหมาะสม ไม่กระทบประชาชนมาก

มุมมองทีดีอาร์ไอ ขึ้นราคาดีเซลขั้นบันไดเหมาะสม ไม่กระทบประชาชนมาก

บอร์ดกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มีมติขึ้นราคาดีเซล 50 สต./ลิตร หลังหมดมาตรการลดภาษี เตรียมจ่อขึ้นแบบขั้นบันได เหตุกองทุนแบกหนี้จำนวนมาก นักวิชาการทีดีอาร์ไอเห็นด้วย เชื่อไม่กระทบภาระประชาชนมากนัก ชี้กองทุนฯยิ่งก่อหนี้มากก็ยิ่งเป็นภาระคนไทยในอนาคต พร้อมแนะ 3 ข้อแผนบริหารราคาน้ำมันในระยะยาว
รับมือสังคมสูงวัย รัฐแจก 3,000 บาท ดึงลูกหลานช่วยดูแลผู้สูงอายุ

รับมือสังคมสูงวัย รัฐแจก 3,000 บาท ดึงลูกหลานช่วยดูแลผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ ให้เงินสนับสนุนครอบครัวอุปถัมป์ผู้สูงอายุ 3,000 บาท/คน/เดือน ดึงลูกหลานและชุมชนช่วยดูแลผู้สูงอายุเปราะบาง เป็นการลดภาระหน่วยงานรัฐในการดูแล และรับมือกับประชากรสูงวัยที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต
เคาะเพิ่มเงื่อนไขชะลอฟ้อง-บังคับคดี-ขายทอดทรัพย์สิน ลูกหนี้เกษตรกร

เคาะเพิ่มเงื่อนไขชะลอฟ้อง-บังคับคดี-ขายทอดทรัพย์สิน ลูกหนี้เกษตรกร

ครม.เห็นชอบแก้ไขมติ ครม.ในอดีตเมื่อ 16 ม.ค. 2550 เรื่องแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร โดยเพิ่มเงื่อนไขการชะลอฟ้องร้อง บังคับคดี และขายทอดทรัพย์สินของลูกหนี้เกษตรกร เพื่อไม่ให้กระทบฐานะทางการเงิน ธ.ก.ส.
ไทย-นิวซีแลนด์ หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ สร้างความร่วมมือรอบด้าน

ไทย-นิวซีแลนด์ หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ สร้างความร่วมมือรอบด้าน

ไทยและนิวซีแลนด์ ใกล้ครบรอบ 70 ปี ตั้งเป้ายกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ในปี 2569 โดยลงนามสร้างความร่วมมือในด้านกลาโหมและความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
รัฐเลิกอุดหนุนราคาพลังงาน ดันต้นทุนเพิ่ม กระตุ้นเงินเฟ้อพุ่ง

รัฐเลิกอุดหนุนราคาพลังงาน ดันต้นทุนเพิ่ม กระตุ้นเงินเฟ้อพุ่ง

ถึงเวลาที่รัฐบาลเริ่มทยอยลดมาตรการอุดหนุนราคาน้ำมันและไฟฟ้า หลังราคาพลังงานโลกปรับสูงขึ้น กดดันกองทุนน้ำมันที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายมหาศาล ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดหากรัฐเลิกอุดหนุนราคาพลังงาน จะดันให้เงินเฟ้อพลิกกลับมาเป็นบวกในไตรมาส 2 ปี 67 ซึ่งเงินเฟ้อเป็นสิ่งสำคัญที่ ธปท.ใช้พิจารณาปรับขึ้นลงอัตราดอกเบ
ธุรกิจร้านขายยาแข่งเดือด รับสังคมสูงวัยขั้นสุดยอด

ธุรกิจร้านขายยาแข่งเดือด รับสังคมสูงวัยขั้นสุดยอด

คาดการณ์ธุรกิจร้านขายในปี 67 จะเติบโต และการแข่งขันมีแนวโน้มรุนแรง จากการเร่งขยาย ท่ามกลางผู้สูงอายุในไทยที่มีแต่เพิ่มมากขึ้น และมีความเสี่ยงด้านสุขภาพ
คนไทย 8.25 ล้านคน เข้าไม่ถึงน้ำประปา

คนไทย 8.25 ล้านคน เข้าไม่ถึงน้ำประปา

อุทกภัย และภัยแล้ง เป็นวิกฤตที่ไทยประสบพบเจอทุกปี ซึ่งปัญหานี้เป็นตัวฉุดรั้งการเติบโตเศรษฐกิจประเทศ และเป็นอุปสรรคใหญ่ในการทำให้ไทยพัฒนาเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต รายงานธนาคารโลกแนะ 3 ข้อใหญ่ที่รัฐบาลไทยควรเร่งดำเนินการ