ThaiPBS Logo

ฟอกที่ดินรัฐ ปัญหารากลึกในสังคมไทย

กรณีหลักหมุดที่ดินส.ป.ก. 4-01 ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ดูเหมือนจะเริ่มคลี่คลาย เมื่อรัฐบาลเข้าไปจัดการปัญหา โดยประกาศนโยบายใหม่ว่าจะยกเลิกการออกที่ดินส.ป.ก.ในเขตชายขอบอุทยานทั้งหมดทั่วประเทศ หลังเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์นับสัปดาห์และคนไทยทั่วไปรับไม่ได้กับกระบวนการ "ฟอกที่ดินอุทยาน"

อ่านต่อ
ฟอกที่ดินรัฐ ปัญหารากลึกในสังคมไทยฟอกที่ดินรัฐ ปัญหารากลึกในสังคมไทย

บทความ/บทวิเคราะห์ ล่าสุด

ดูทั้งหมด

นโยบายเด่น

แจกโฉนดที่ดิน ส.ป.ก.

นโยบายแก้ปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นนโยบายด้านเกษตรที่สำคัญของรัฐบาล ควบคู่กับนโยบายเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร โดยตั้งเป้าหมายให้เกษตรกรทุกครัวเรือนมีที่ดินทำกินอย่างเพียงพอ ด้วยการออกโฉนดที่ดิน 50 ล้านไร่ทั่วประเทศ โดยที่ดินในเขตสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) นับเป็นเป้าหมายในนโยบายของรัฐบาล

โครงการแลนด์บริดจ์ (Land Bridge)

โครงการแลนด์บริดจ์ (หรือชื่อเต็มคือ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน) เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านคมนาคม เชื่อมโยง 2 ท่าเรือ เพื่อส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

ระบบสุขภาวะทางจิต

ปัญหาสุขภาพจิตของคนไทยนับวันจะมีมากขึ้นในทุกช่วงอายุ นโยบายเพื่อแก้ปัญหามาจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก โดยรัฐบาลชุดปัจจุบัน ได้บรรจุนโยบายด้านสุขภาพจิตไว้เป็น 1 ในนโยบาย "ยกระดับ 30 บาทพลัส" แต่จะสามารถคลี่คลายปัญหาได้หรือไม่ ในเมื่อสุขภาพจิตเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคมเศรษฐกิจในวงกว้าง

ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power)

รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ของประเทศ เพื่อพัฒนาแรงงานทักษะสูง สร้างงานและรายได้ ขยายอุตสาหกรรมเป้าหมาย ส่งเสริมการส่งออก และผลักดันประเทศไทยให้เป็นประเทศชั้นนำของโลกด้านซอฟต์พาวเวอร์

ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท

นโยบายดิจิทัลวอลเล็ต เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลจะใส่เงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจ และกระจายไปยังทุกพื้นที่ให้หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจ เกิดการจับจ่ายใช้สอย ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ ภาคธุรกิจเกิดการขยายกิจการ เกิดการจ้างงาน และเกิดการหมุนเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

พ.ร.บ.อากาศสะอาด

รัฐบาลผลักดันร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ.....เพื่อบริหารจัดการและควบคุมกิจกรรมที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศในทุกมิติ โดยเฉพาะปัญหาฝุ่น PM 2.5 ไฟป่า ที่กระทบต่อสุขภาพคนไทย โดยมีการเสนอถึง 7 ร่างให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา

ดูทั้งหมด

จำนวนบทความ
บทวิเคราะห์

90

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

409

Policy Forum

7

นโยบาย ภาคการเมือง

นโยบายทั้งหมด

33

เริ่มนโยบาย

3

วางแผน

8

ดำเนินงาน

21

ตรวจสอบ

1

ประเมินผล

0

นโยบาย ภาคการสังคม

นโยบายทั้งหมด

3

เริ่มนโยบาย

0

วางแผน

3

ดำเนินงาน

0

ตรวจสอบ

0

ประเมินผล

0
มหากาพย์ “แลนด์บริดจ์” แนวคิดสะพานเศรษฐกิจภาคใต้  – The Visual by Thai PBS

มหากาพย์ “แลนด์บริดจ์” แนวคิดสะพานเศรษฐกิจภาคใต้ – The Visual by Thai PBS

แนวคิดเชื่อมทะเล 2 ฝั่ง ระหว่างฝั่งทะเลอันดามัน-ฝั่งอ่าวไทย เป็นแนวคิดที่มีมา อย่างยาวนาน ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ พ.ศ. 2220 ในสมัยอยุธยา สมัยรัตนโกสินทร์ เรื่อยมาจนภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475

อ่านต่อ