ThaiPBS Logo

การทูตแบบสมดุล

รัฐบาลจะสร้างบทบาทในเวทีโลก ให้ความสำคัญกับการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศต่าง ๆ อย่างสมดุล ท่ามกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรงขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

 • เริ่มนโยบาย
 • วางแผน
 • ดำเนินงาน
 • ตรวจสอบ
 • ประเมินผล

เริ่มนโยบาย

ขั้นตอนเริ่มต้นนโยบาย ประกาศนโยบายต่อสาธารณะ

วางแผน

ขั้นตอนวางแผน เสนอแผนงานต่างๆ

ดำเนินงาน

ขั้นตอนดำเนินงานตามนโยบายที่ประกาศไว้

ตรวจสอบ

ขั้นตอนการตรวจสอบการทำงาน

ประเมินผล

ขั้นตอนการประเมินผลการดำเนินการตามนโยบาย

อ่านเพิ่มเติม

รัฐบาลจะสร้างบทบาทในเวทีโลก ให้ความสำคัญกับการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศต่าง ๆ อย่างสมดุล ตั้งอยู่บนผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ กระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และรักษาบทบาทนำของประเทศไทยในภูมิภาคและอนุภูมิภาค รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับกลุ่มประเทศ องค์กรทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงของประเทศไทย รัฐบาลจะไม่ละเลยเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

ภาพรวม

ลำดับเหตุการณ์

 • ลอร์ดแคเมอรอน แห่งชิปปิงนอร์ตัน รมว.ต่างประเทศสหราชอาณาจักร และ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ร่วมลงนามทวิภาคีหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ Thailand - UK Strategic Partnership Roadmap   ดูเพิ่มเติม ›

  20 มี.ค. 2567

 • หวัง อี้ สมาชิกกรมการเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และรมว.ต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบนายกฯ  ดูเพิ่มเติม ›

  29 ม.ค. 2567

 • ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ต่างประเทศ และ หวัง อี้ สมาชิกกรมการเมือง รมว.ต่างประเทศจีน ลงนามความตกลงยกเว้นวีซ่าผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางกึ่งราชการ  ดูเพิ่มเติม ›

  28 ม.ค. 2567

 • เจค ซัลลิแวน ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐอเมริกาเข้าพบ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล ย้ำถึงความเป็นพันธมิตรระหว่างทั้งสองประเทศ

  26 ม.ค. 2567

 • เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 4 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

  25 ม.ค. 2567

 • นายกฯร่วมประชุมสุดยอด ASEAN-Japan ระหว่างวันที่ 14-18 ธ.ค. 2566 ณ กรุงโตเกียว

  25 ธ.ค. 2566

 • เข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 30 (2023 APEC Economic Leaders’ Meeting) และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ณ นครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

  12-19 พ.ย. 2566

 • นายกฯ และคณะ หารือทวิภาคีในโอกาสเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council: GCC) ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

  20 ต.ค. 2566

 • ร่วมการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง ครั้งที่ 3 (Belt and Road Forum for International Cooperation: BRF) และเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างเป็นทางการ

  16 ต.ค. 2566

 • นายกฯ และคณะเดินทางเยือน สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมุ่งที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้เป็นหุ้นส่วนที่มองไปข้างหน้าและย้ำความมุ่งมั่นในการร่วมมือกับสิงคโปร์ทั้งในระดับทวิภาคีและอาเซียน

  12 ต.ค. 2566

 • นายกฯ และคณะ เดินทางเยือน สหพันธรัฐมาเลเซีย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคี และผลักดันความร่วมมือด้านต่าง ๆ ให้มีผลเป็นรูปธรรม

  11 ต.ค. 2566

 • นายกฯ และคณะ เดินทางเยือน บรูไนดารุสซาลาม อย่างเป็นทางการ ได้มีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคี และประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคและโลก

  10 ต.ค. 2566

 • นายกฯ และคณะ เดินทางเยือน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างเป็นทางการ

  8 ต.ค. 2566

 • นายกฯ และคณะ เดินทางเยือน ราชอาณาจักรกัมพูชา อย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของสมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาแนต นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา

  28 ก.ย. 2566

 • นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 78 ใน ช่วงสัปดาห์ผู้นำ (UNGA78 High-level Week) ที่ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

  18 ก.ย. 2566

 • แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา

  11 ก.ย. 2566

รายละเอียด

ความสำเร็จของนโยบาย


บทความ/บทวิเคราะห์